Πόσο σκληρό είναι το χαρτί 300γρ?

Στην παρακάτω φωτογραφία κάνουμε μια προσπάθεια να οπτικοποιήσουμε την σκληρότητα του χαρτιού
τοποθετώντας ένα νόμισμα των 2 ευρώ πάνω σε μια κάρτα σε χαρτί 300γρ/τμ